עמוד:64

בשלב זה מתקבלת תמונת מסך דיאגרמה המוצג באיור . 2 . 24 ה"חילוץ" של סיבית אחת מתוך המערך הבינארי ייעשה בעזרת הפונקציה . index Array a פתחו את חלון הפונקציות ובחרו בצלמית ; ARRAY מתוכה בחרו בפונקציה ? . Array index הציבו את הפונקציה לימינו של הממיר למערך בינארי . ם השתמשו בכלי החיווט לזיהוי נקודת החיבור של הפונקציה index Array המסומנת . lndex-3 הקישו על המקש הימני ובחרו באפשרות . Create constant יופיע מלבן בצבע כחול עם הכותרת . Index במלבן זה יש לרשום את מיקומה של הסיבית במערך אותה אנו רוצים לבודד . איור 2 . 23 שלבי בחירת הפונקציה In port

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר