עמוד:63

3 . 2 שילוב מפסק ממשי בתכנית לבקרת פעולת רמזור אחרי שלמדנו כיצד לקרוא את מצבו של מתג המותקן בכרטיס הקלט / פלט , נוסיף מתג ממשי לתכנית בקרת פעולת רמזור . מתג זה ישמש כמתג בקרה ידני לפעולת הרמזור ( מתג בקרת שוטר . { ם פתחו את הקובץ SecondRamzorWithPoliceControl . vi הנמצא בספרייה Ramzor ובתיקייה . traffic lite 2 ם שמרו את הקובץ בספרייה Ramzor בשם : File — » Save As— > SecondRamzorWithPoliceControlwithlO . vi ם פתחו את חלון הדיאגרמה של התכנית ! השינוי שנבצע ביישום הוא של החלפת המפסק הוירטואלי ( מפסק שוטר , ראו איור 1 . 22 בניסוי ( 1 במתג בקרה המותקן בכרטיס קלט / פלט . ם הקישו על המקש הימני של העכבר ופתחו את חלון הפונקציות . בחת בפונקציה . in Port 2 . 23 7 ; WJ תוכלו לראות את הפעולות הדרושות להצבת צלמית הפונקציה In Port בחלון הדיאגרמה . ( Advanced - ? Port I / O - > In port ) בדומה לקביעת כתובת אוגר הפלט בפונקציה , Out Port נגדיר את כתובת אוגר הקלט כמשתנה ( ולא כקבוע . ( לשם כך ניצור מלבן בקרה ( Control ) ליד מלבן הפונקציה . In Port Q בחרו את כלי החיווט מתוך חלון הכלים , וקרבו אותו למלבן . In Port קרבו את סמן העכבר לנקודת החיבור העליונה המסומנת Addresso והקישו על המקש הימני של העכבר . נפתח חלון תפריטים . בחלון שנפתח בחרו באפשרות . Create Control יופיע מלבן בקרה ובו הכיתוב . U 32 ם קבעו את כתובת הקלט כמספר בבסיס הקסדצימלי , בייצוג 16 ס . בשלב זה נבצע את הפעולות האלה . 1 ? . נהפוך את המספר במוצא הפונקציה In Port מבסיס עשרוני למערך בינארי של שמונה סיביות . . 2 "נבודד" סיבית אחת מתוך ארבע הסיביות הגבוהות המתקבלות במוצא הפונקציה . ם פתחו את חלון הפונקציות ובחרו בצלמית . Boolean בחלון שנפתח בחרו את הפונקציה . Number To Boolean Array הציבו את הפונקציה מימין לפונקציה . In Port a חברו את מוצא הפונקציה In Port למבוא הפונקציה . Number To Boolean Array

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר