עמוד:62

ה"חילו ץ" של ערך סיבית רצויה , מתוך מערך בינארי , מבוצע באמצעות הפונקציה Array Index ( ראו איור . ( 2 . 22 לפונקציה זו יש שני מבואות ומוצא יחיד . למבוא העליון מחובר המערך שממנו יש ל '' סנן" את הסיבית הרצויה ( לדוגמה המערך הבינארי ( 10101010 ובמבוא התחתון רשום ערך מספרי ( בבסיס עשרוני ) המציין את מספר הסיבית המבוקשת בתוך המערך . אם , למשל , נידרש לסנן מתוך הדוגמה לעיל את סיבית מספר שבע , יתקבל במוצא הפונקציה הערך . ' 1 ' נזכיר כי בזמן קריאת הנתונים ממפתח המדפסת מתבצעת פעולת היפוך ( NOT ) על הדק . 11 לכן , לפני הצגת מצבה של הסיבית 7 ס יש לבצע פעולת היפוך נוספת שתבטל את הראשונה . באיור 2 . 19 נראה אפוא שער NOT במוצא הפונקציה Index Array ה '' מחלצת" את הסיבית המשמעתית ביותר . ( D 7 ) לסיום ההסבר על מבנה היישום נזכיר כיצד מגדירים את פורמט הייצוג של כתובת אוגר הקלט ( איור . ( 2 . 20 ם קרבו את סמן העכבר אל כפתור הבקרה ( Control ) של הפונקציה in Port ( המלבן שמשמאל לפונקציה ) והקישו על המקש השמאלי . a הקישו על המקש הימני של העכבר . ייפתח חלון , שמתוכו עליכם לבחור באפשרות ivnp a . Format & Precision את בסיס הספירה של כתובת אוגר הקלט כמספר הקסדצימלי . ם הקישו שוב על המקש הימני של העכבר . מתוך החלון שנפתח , בחרו באפשרות Representation ( צלמית הבקרה U 16 צריכה להיות מסומנת . ( קובעים תצוגה של מספר לא-מסומן ברוחב 16 סיביות . ( Unsigned Word ) איור 2 . 22 פונקציה לחילוץ סיבית מתוך מערך בינארי איור 2 . 21 פונקציה להמרה ממספר עשרוני למערך בינארי של שמונה תאים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר