עמוד:60

בכתובת 379 H של אוגר ברוחב של 4 סיביות . 4 סיביות אלה מייצגות את רמות המתח המתקבלות בהדקים 12 , 11 , 10 ו13- של מפתח המדפסת . ( DB 25 ) את השינוי ברמות המתח ניצור על ידי שינוי מצב של 4 מתגים בכרטיס הפלט / קלט . הצגת המספר המתקבל באוגר הקלט תיעשה על ידי הצגת מצבם של ארבעה לחצנים וירטואליים . ם פתחו את קובץ התכנית Input 4 bitsfromLPT הנמצא בתיקייה traffic lite 2 בספרייה . Ramzor . llb באיור 2 . 18 מוצג מסך הפנל של היישום . באיור נראים ארבעה לחצנים שמצבם ON ) או ( OFF מתאים לערכי ארבע סיביות האוגר . 379 H הלחצנים מסומנים 6 , D 7 ס 5 , ס 4 , ס . הלחצן D 7 מתאים לסיבית המשמעותית ביותר באוגר . MSB ) שימו לב : צורת ההצגה במקרה זה הפוכה ביחס לצורה הרגילה של מספר בינארי . ( ? הריצו את התכנית בהרצה מחזורית . ? שנו כרצונכם את מצב המתגים בכרטיס הקלט / פלט ורשמו כיצד משפיע השינוי על מצב הלחצנים ON ) או ( OFF במסך הפנל . כדי להבין כיצד פועלת התכנית יש לעבור לחלון הדיאגרמה של התכנית . ם פתחו את חלון הדיאגרמה ( איור . ( 2 . 19 תוכלו להבחין במלבן הפונקציה In Port המבצעת את פעולת הקלט . איור 2 . 18 מסך פנל של יישום לביצוע קלט מכרטיס קלט / פלט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר