עמוד:54

ם הציבו את הפונקציה בהמשך המערך שיצרתם . ם חברו את מוצא הפונקציה Array Build למבוא של פונקציית ההמרה Boolean Array כמוצג באיור . 2 . 10 השלב האחרון בבניית היישום הוא הוספה וחיבור של הפונקציה ? . Out Port הקישו על המקש הימני של העכבר , כאשר סמן העכבר נמצא בנקודה כלשהי בחלון הדיאגרמה . בחרו בפונקציה . Out Port באיור 2 . 11 אפשר לראות את סדר הפעולות הדרוש כדי לבחור בפונקציה זו . . ( Function - » Advanced - >? Port I / O - » Out port ) ם הציבו את הפונקציה Out Port מימין לממיר מבינארי לעשרוני . כעת יש להגדיר את המבואות לפונקציה זו : כתובת אוגר הפלט והמספר העשרוני שהומר ממספר בינארי ( הפלט . ( הערה ? בנוסף לשני מבואות אלה , יש לפונקציה Out Port מוצא ומבוא נוספים , שתפקידם ליצור רצף של הודעות בין פונקציות שונות . ביישומים שבהם אנו דנים , אין צורך להשתמש בהם , לכן נשאיר את המבוא והמוצא הללו ללא כל חיבור . ם בחרו את כלי החיווט מתוך חלון הכלים וקרבו אותו לפונקציה . Out Port נקודת החיבור האמצעית Out Port-1 מופיעה בשם ; Write Value חברו אותה למוצא הממיר מבינארי לעשרוני . איור 2 . 10 פוקציית המרה ממערך בינארי למספר איור 2 . 9 חיבור מוצאי המערכת הלוגית למימוש נורות הרמזור למערך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר