עמוד:50

כדי שהתכנית תפעל כהלכה , יש להזין שני נתונים למבואות הפונקציה : Out Port כתובת אוגר הפלט שבו מתקבל המידע , והערך המספרי של המידע . התיבה ובה הכיתוב 16 ס מציינת כי המספר הגדול ביותר , שיכול לייצג את כתובת התקן הפלט הוא מספר בינארי מסוג Unsigned ( מספר לא-מסומן ) ברוחב 16 סיביות . הערך המספרי המועבר לאוגר נקבע , כאמור , לפי מצבם של 8 המפסקים הוירטואליים . באיור 2 . 4 מתוארת בהגדלה הפונקציה Build Array אשר יוצרת מערך בינארי של 8 סיביות מהאותות המתקבלים מכל אחד משמונת המתגים 7 ) ם0- ס . ( הפונקציה , Number Boolean Array to הרשומה באיור זה , מבצעת את הפעולה ההפוכה - היא הופכת את המערך הבינארי למספר בהצגה עשרונית . לדוגמה , כאשר המפסקים במצב ' 0 ' ) 10101010 פתוח , ' 1 ' סגור , הספרה הימנית ביותר היא ( LSB מתקבל מערך סיביות אשר נותן , לאחר ההמרה , את המספר , AAH או 170 בבסיס עשרוני . מספר זה , יחד עם כתובת האוגר , ( 378 H ) הם המבואות של הפונקציה . Out Port ם הריצו את היישום FirstlOL . abVlEW 7 . vi במצב של הפעלה רציפה . ם שנו את מצב המתגים השונים , בעזרת המקש השמאלי של העכבר , ועקבו אחר מצב הנוריות בכרטיס הפלט . ם השוו את מצב המתגים למצב הנוריות . האם היישום פועל כמצופה ! איור 2 . 4 איחוד 8 סיביות למספר בינארי והמרתו למספר עשרוני

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר