עמוד:49

באיור 2 . 3 מתוארת בהגדלה הפונקציה Out Port עם סימון המבואות לפונקציה . 2 . 3 IVN הפונקציה Out Port איור 2 . 2 חלון הדיאגרמה להפעלת נוריות בכרטיס הקלט / פלט איור 2 . 1 מסך הפנל של תכנית להצגת מידע בנוריות כרטיס הקלט / פלט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר