עמוד:40

? פתחו את התכנית SecondRamzor . vi ? שמרו אותה בספרייה Ramzor בשם a ( File - > Save As- >) SecondRamzorWithPoliceControl . vi פתחו את חלון הדיאגרמה . לפני הצבת עצם הלולאה While Loop יש להכין מקום בתוך הלולאה a . For Loop הביאו את סמן העכבר לפינה הימנית התחתונה של מלבן הלולאה . For Loop סמן העכבר יתחלף . « ycr לחצו על המקש השמאלי של העכבר ומשכו את מסגרת העצם ימינה ולמטה . בדרך זו ניתן לשנות את הממדים של כל עצם בתוכנה . אפשר להגדיל את ממדי העצם לכל כיוון , בהתאם לפינת העצם שנבחרה . ם לחצו על המקש הימני של העכבר בחלון הדיאגרמה ( אין חשיבות למיקום הסמן ) נפתח חלון פונקציות . הציבו את סמן העכבר על תת-תפריט . Structures נפתח חלון המציג את הפונקציות בתת-תפריט זה . ם הביאו את העכבר לצלמית הפקד המסומנת בשם . While Loop ראו איור . 1 . 20 איור 1 . 20 תת-תפריט Structures ופקד While Loop

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר