עמוד:38

VIII הוספת מבוא בקרה ידני לתכנית ל'שוטר תנועה ( " במערכות רמזורים המוצבות בצמתים אשר נפח התנועה בהם רב , נהוג להוסיף קופסת בקרה שמאפשרת לשוטרי התנועה לבצע בקרה ידנית של מופעי הרמזור . הבקרה מתבצעת על-ידי הקפאת המופע הרצוי ברמזור . הקפאת מצב זה מתבצעת על-ידי הפסקת פעולת המנייה כאשר רואים ברמזור את המופע הרצוי . לביצוע הפסקת פעולת המנייה נוסיף מפסק למערכת " ) מפסק בקרת שוטר ( " היוצר במוצאו אות לוגי ' 0 ' - או . ' 1 ' האות מהמפסק ישמש כאחד המבואות של שער ; AND המבוא השני שלו יתקבל ממחולל האותות ( ראו איור 1 . 17 והשוו לאיור . ( 1 . 2 בדרך-כלל ( כאשר שוטר אינו מתערב בנעשה , ( מפסק בקרת השוטר נמצא במצב לוגי , ' 0 ' ולכן מופיע ' 1 ' במבוא השער AND ( הסימן העגול במבוא לשער AND מסמל פעולת היפוך , או במונח המקצועי פעיל באפס . { כתוצאה מכך , מוצא השער AND יהיה זהה לאות במבוא השני של השער ( כלומר לאות השעון , ( והרמזור יפעל כסדרו . כאשר השוטר מחליף את מצב המפסק למצב , ' 1 ' המבוא לשער AND הופך ל ' 0 ' - ( בגלל פעולת ההיפוך במבוא לשער ) וכתוצאה מכך מוצא השער גם הוא . ' 0 ' במצב זה המונה לא יקבל את אותות השעון ו"יקפא' במצבו . שאלה 1 . 6 באיור 1 . 18 נתונה דיאגרמת זמנים של אותות המבוא לשער AND שבאיור ; 1 . 17 העתיקו הדיאגרמה והשלימו את אות מוצא השער . AND איור 1 . 17 מערכת לבקרת רמזור עס מפסק בקרת שוטר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר