עמוד:34

? סמנו את השערים המיועדים למחיקה ( לחצו באופן רציף של המקש Shift ובעזרת המקש השמאלי של העכבר הקישו על השערים שברצונכם למחוק . ( בסיום סימון השערים הקישו על המקש . Delete מימוש המוצא Y יעשה על-ידי הוספת שער AND בחלון הדיאגרמה . נוכל להוסיף את שער , AND כמו את מרבית העצמים האחרים בחלון הדיאגרמה , באמצעות חלון הפונקציות . ( Functions ) בדומה לחלון הבקרים , ( Controls ) גם חלון הפונקציות כולל מספר רב של צלמיות המסמלות פונקציות שונות של התוכנה . ם הקישו על המקש הימני של העכבר בחלון הדיאגרמה ( אין חשיבות למיקום הסמן בחלון . ( נפתח חלון פונקציות מאויר . הזזת סמן העכבר על פני הצלמיות שבחלון איור 1 . 12 פעולת חיווט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר