עמוד:31

? בספריית קובצי , LabVlEW ( lib ) בשם n > pvy , Ramzor את התכנית בשם אחר , על-ידי ביצוע פקודת השמירה . File + Save As בשדה שם הקובץ ( VI ) הקלידו את השם . SecondRamzor השינוי הראשון שנבצע הוא תיקון זמני המופעים של הרמזור , כפי שנקבעו בתכנון הראשוני . ברמזור ממשי הפועל בצומת , קל להבחין כי משך הזמן של המופעים 'אדום-צהובי או 'צהובי הוא קצר מאשר משך המופעים 'אדום' או 'ירוק . ' נגדיל את זמן המופעים אדום וירוק של הרמזור על-ידי הוספת מצבים למופעים אלה . לשם כך נידרש למונה בעל טווח מנייה גדול יותר , כלומר מונה שיש לו יותר מצבים . לשם פשטות התכנון נבחר מונה שטווח המנייה שלו מגיע מ0- עד - 7 זהו מונה מודולו . 8 לטבלת המצבים של הרמזור לכלי רכב ( טבלה ( 1 . 3 נוסיף סיבית מבוא נוספת . D - כך נוכל להוסיף מצבים למופעים אדום וירוק , ולהגדיל את זמן המופע שלהם . בטבלה 1 . 4 אפשר לראות את טבלת המצבים עם המבוא הנוסף 2 ) ס . ( שאלה 1 . 4 בהנחה שכל אחד מהמצבים ( הצירופים ) הרשומים בטבלה 1 . 4 נמשך שנייה , מהו משך הזמן של כל אחד ממופעי הרמזור ! טבלה 1 . 4 תיקון זמן מופעי הרמזור

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר