עמוד:26

באיור 1 . 4 נתונה הגדלה של הפקד שהוצג באיור 1 . 3 והמאפשר לשנות את זמני המופעים של הרמזור . משתמשים בפקד זה על-ידי הבאת סמן העכבר , בתצורה & לאחד משני החיצים האנכיים הצמודים לפקד . כל הקשה על החץ הפונה מעלה , תגרום להגדלת זמן המופעים ! כל לחיצה על החץ הפונה מטה , תגרום להקטנת זמן המופעים . ם הפסיקו את ריצת התכנית על-ידי לחיצה על הצלמית . > ± אחרי-כן שנו את משך זמן המופעים ל3- שניות לכל מופע , והריצו שנית את התכנית . כיצד משתנה פעולת הרמזור בעקבות שינוי הזמנים ; ם מה לדעתכם אינו תקין בפעולת הרמזור שדימינו ? ( השוו את זמני המופעים ברמזור . שמופיעים על המסך לזמני המופעים של רמזור ממשי בצומת . ( . VI מבנה התכנית "בקרת רמזור לכלי רכב" בשלב זה נסביר את מבנה תכנית המחשב המדמה את פעולת מערכת הרמזור ונבדוק את פעולתה . בהמשך נלמד כיצד לשדרג את היישום ולשנות את זמני המופעים של הרמזור . ההסבר יתבסס על הקוד הגרפי הנתון בחלון הדיאגרמה של התכנית . ם פתחו את חלון הדיאגרמה של התכנית ( Windows - >? show diagram ) ייפתח חלון הדיאגרמה המוצג באיור . 1 . 5 בחלון הדיאגרמה אפשר לראות מסגרת שבתוכה כמה "עצמים" שחלקם מחוברים ביניהם באמצעות "חוטים" . ( wires ) נתאר בקצרה עצמים אלה ותפקידיהם . . 1 המונה המסגרת ( איור , ( 1 . 6 והסימון j v-t 1 יוצרים פקודת לולאה , For 1 = 0 to N המוכרת בכל שפת תכנות . כאשר N = 4 ( כרשום בחלק השמאלי העליון של המסגרת ) הלולאה כוללת ארבעה מחזורים . המסגרת מייצגת אפוא , באופן גרפי , את פעולת המנייה הנדרשת . איור 1 . 4 פקד שליטה בזמן מופעי הרמזור

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר