עמוד:25

שאלה 1 . 2 א . בנו את טבלאות האמת לשלושת משתני המוצא של המערכת הצירופית . ב . רשמו את הפונקציות המצומצמות של כל אחת מהפונקציות . 1 . 2 הדמיית פעולת המערכת נבדוק את תכנון המערכת על-ידי הפעלת תוכנת ההדמיה והרצת היישום בקרת רמזור לבלי רכב . ? הריצו את תוכנת Lab VIEW ובחרו מתוך התפריט הראשי ( File - * Open ) בתיקייה , traffic lite 1 שנמצאת בספרייה ( lib ) בשם Ramzor ( ספרייה זו מכילה תכניות אחדות הקשורות ברמזור . ( מספריית זו בחרו בקובץ . FirstRamzor . vi באיור 1 . 3 מוצג מסך הפנל של התכנית בקרת רמזור לכלי רכב . במסך אפשר להבחין , בנוסף לאיור הרמזור , גם בפקד ( control ) שבאמצעותו ניתן לווסת את קצב המעברים בין מצבי הרמזור . ? הריצו את התכנית על ידי לחיצה על הצלמית האם הרמזור פועל כנדרש ? איור 1 . 3 מסך פנל של מערכת בקרת רמזור

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר