עמוד:24

המצבים הוא כסדר המנייה , אפשר להשתמש במונה בינארי שיגדיר את המצבים הדרושים . במבוא המונה יש לחבר שעון דפקים , הנקרא גם מחולל שעון . שאלה 1 . 1 א . מה מספר המוצאים של מונה בן ארבעה מצבים ( מודולו ( 4 שמתחיל למנות ממצב 0 ל ב . סרטטו את צורות הגלים של מונה בן ארבעה מצבים . סרטטו את אות השעון במבוא ומתחתיו את אותות המוצאים , בהתאמה . כאמור מכונת מצבים מחזורית מורכבת מהתקן זיכרון וממערכת צירופית . המונה שהוספנו למערכת הרמזור , משמש כהתקן זיכרון שתפקידו להגדיר את מצבי המערכת . מוצאי המונה משמשים כמבואות למערכת הצירופית . אפשר לתאר את המערכת שאנו רוצים לממש , בעזרת סכמת המלבנים המוצגת באיור . 1 . 2 מחולל האותות מספק אות שעון שהוא אות ריבועי בתדר קבוע . אות זה מוזן כמבוא למונה בינארי מודולו , 4 וקובע את זמני המוצאים ( G-t , Y , R ) של המערכת . למונה עצמו שני מוצאים שמהם ניתן לקבל , בזמנים שונים , ארבעה צירופים בינאריים ( ארבעה מצבים . ( צירופים אלה משמשים כמבואות למערכת הצירופית . נסמן ב TIN Xo , ^ - משתני המבוא למערכת צירופית ( איור . ( 1 . 2 על-סמך טבלת המצבים של הרמזור ( הנתונה בטבלה , ( 1 . 3 אפשר לרשום כל אחד ממשתני המוצא , Y , R ו-ם כפונקציה של משתני המבוא של המערכת . איור 1 . 2 דיאגרמת מלבנים של מכונת מצבים מחזורית - רמזור לכלי רכב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר