עמוד:23

מערכת צירופית . ההבדל העיקרי בין השתיים הוא סדר הופעת המצבים . בעוד שבמכונת המצבים המחזורית הסדר הוא קבוע וחוזר על עצמו , הרי שבמערכת צירופית אין חשיבות לסדר הופעת המצבים . התוצאה המתקבלת במערכת צירופית תלויה בצירוף הבינארי הקיים באותו רגע במבואות המערכת . מכונת מצבים מחזורית מורכבת , למעשה , ממערכת צירופית ומהתקן זיכרון כלשהו , כפי שיוסבר בהמשך . . v תכנון מערכת בקרה לרמזור לכלי רכב 1 . 1 עקרונות פעולת המערכת לאחר ההיכרות הראשונית עם תוכנת הדמיה בעזרת היישום הפעלה של מערכת אזעקה , נבצע כעת תכנון של מערכת הרמזור . בטבלה 1 . 1 הצגנו את המצבים השונים של נורות הרמזור באופן מילולי . נוכל להיעזר בטבלה זו בעת תכנון המערכת . כיוון שהמצבים השונים מתאפיינים בהדלקה או כיבוי של נורות הרמזור , נוכל להתייחס אליהם כאל מצבים בינאריים . נגדיר נורה כבויה כמצב ' 0 ' ונורה דולקת כמצב . ' 1 ' בטבלה 1 . 2 מתוארת פעולת המערכת ברישום בינארי , בהתאמה לארבעת המצבים שהוצגו בטבלה . 1 . 1 במערכת צירופית סדר הופעת המצבים נקבע בהתאם למצב מבואות המערכת , לעומת זאת , במכונת מצבים מחזורית סדר הופעת המצבים הוא קבוע . מכונת מצבים נדרשת אפוא ל '' זכור '' את המצב הנוכחי ובעזרתו להתקדם למצב הבא . התקן הזיכרון הבסיסי הוא \ זדלגלג . ( Flip-Flop ) כל דלגלג יכול להגדיר שני מצבים . לבניית מכונת מצבים שיש בה ארבעה מצבים נצטרך שני דלגלגים . כיוון שבמערכת הרמזור סדר טבלה 1 . 2 טבלת מצבים "בינארית" של מערכת רמזור

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר