עמוד:22

רמזור לכלי-רכב , להבדיל מרמזור להולכי-רגל , מכיל שלוש נורות המוצבות זו מעל זו , בצבעים שונים ו הנורה העליונה בצבע אדום , הנורה האמצעית בצבע צהוב והנורה התחתונה בצבע ירוק , כמתואר באיור . 1 . 1 בפעולת רמזורים ( שגרתית ) מגדירים 4 מצבים ; טבלה 1 . 1 היא טבלת מצבים של רמזור . ( אנו מתעלמים בתכנון זה ממצבים נוספים אפשריים של פעולת הרמזור , כגון , ירוק מהבהב וצהוב מהבהב . לא נתעלם ממצבים אלה כאשר נתכנן רמזור משולב לכלי-רכב ולהולכי-רגל . ( בטבלה 1 . 1 רשומים ארבעה מצבים שונים . פעולת הרמזור היא מעגלית ( ציקלית ) 1 ממצב 1 עוברים למצב , 2 מ2- עוברים ל , 3- מ3- עוברים ל , 4- וממצב 4 חוזרים למצב . 1 למערכת שבה מצבי הפעולה חוזרים על עצמם בסדר קבוע , קוראים מכתת מצבים מחזורית . בתרגיל הדוגמה הפעלה של מערכת אזעקה שהבאנו במבוא לחוברת ניסויים זו , נלמדה ותורגלה מערכת צירופית . קיימת חשיבות רבה להבחנה בין מכונת מצבים לבין טגלה 1 . 1 טבלת מצבים של רמזור איור 1 . 1 רמזור לכלי- רכב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר