עמוד:17

ראשונה עם תוכנת ההדמיה , נשתמש בפתרון מוכן של מערכת האזעקה . בהמשך נלמד גם כיצד יוצרים את האובייקטים ( העצמים ) השונים המופיעים בפתרון המוצע . ם הפעילו את תוכנת . LabVIEW ם פתחו את הקובץ ( file — > open - » alarm . vi ) ALARM . VI בתיקייה . alarm ייפתח חלון הפנל של המערכת , הנראה באיור . 6 ? להפעלת ההדמיה לחצו על צלמית ההרצה . 1 ? # ! ^ ייייי ** ם הביאו את סמן העכבר מעל למפסק הדריכה A ולחצו על לחצן שמאל של העכבר . מצב המפסק משתנה והמפסק במצב פעיל . האם האזעקה מופעלת ? ם כדי לבדוק את תקינות פעולתה של המערכת , שנו את צירופי המפסקיס ( המבואות ) בהתאם לצירופים שבטבלת האמת של המערכת ( טבלה . ( 1 בדקו את מצב האזעקה המתקבל בכל צירוף . האם מוצא המערכת פועל בהתאם לנדרש ? ם הפסיקו את ההדמיה בעזרת לחיצה על הצלמית . | jJo . איור 6 חלון פנל של מערכת אזעקה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר