עמוד:14

בנוסף , שורת התפריטים בסרגל הראשי מכילה , ככל תוכנת '' חלונות , " את הפעולות הבסיסיות . File , Edit בתפריט הראשי File אפשר לזהות את תת-התפריטים הרגילים כגון : . New , Open , Save , Save As ובתפריט Edit אפשר לזהות את תת-התפריטים הרגילים כמו . Cut , Copy , Paste המעבר בין שני החלונות ( panel , diagram ) מתבצע על-ידי בחירה ( בעזרת העכבר ) באפשרות Window בתפריט הראשי . תת-התפריט שנפתח מכיל , באופן אוטומטי , באפשרות הראשונה שלו , מעבר לחלון השני . שינויים והוספות בחלונות הפנל והדיאגרמה ניתן לבצע ~ \\^ -1 \ ד"כלים" אותם אפשר להפעיל מתוך חלון הנקרא לוח כלים ( Tools Palette ) או באמצעות "בקרים" שאותם מפעילים מתוך חלון הנקרא בשם זה . ( controls ) חלון הכלים מוצג באיור . 5 כל צלמית בלוח הכלים משמשת לביצוע פעולה אחרת . לדוגמה ! הצלמית ו 1 r משמשת לחיתט התקנים בחלון הדיאגרמה . בחירת פעולה ( הקשה על צלמית ) משנה את רקע הצלמית הנבחרת לאפור , ומשנה גם את סימן העכבר בהתאם לצלמית שנבחרה . הקשה על הצלמית [ מאפשרת לשנות ערכים מספריים או מלל . הצלמית | י ^ מאפשרת לבצע שינוי של נתוני הקלט בכל עת , גם תוך כדי "ריצת" התוכנית . בדוגמת התכנית max שהראינו לעיל , ניתן לשנות את ערכי הפרמטרים על-ידי הבאת סמן העכבר , לאחר שנבחרה הצלמית ן /* לאחד משני החיצים האנכיים הצמודים לסמלון הערך בחלון הפנל . כל הקשה על החץ הפונה מעלה , תגרום להגדלת הערך ' כל לחיצה על החץ הפונה מטה תגרום להקטנת הערך . איור 5 חלון כלים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר