עמוד:13

. 2 חלון הדיאגרמה ( Block Disagram ) חלון הדיאגרמה משמש ליצירת הקוד , וכל נתוני הקלט מחלון הפנל מופיעים גם בחלון זה . התוצאה של חישוב הנתונים בקטע הקוד , תופיע בחלון הפנל , על התקני הפלט . שני החלונות האלה מקושרים זה לזה , ויחדיו הם מהווים תכנית שלמה . באיורים 3 ו4- מוצגת הגרסה הגרפית של התכנית . max התבוננו באיור . 4 בחלון הדיאגרמה מוצבות צלמיות המחוברות זו לזו בקווים המוגדרים בשם . Wires הצבעים השונים של הקווים מציינים את האופי השונה של הנתונים העוברים בקווים . לדוגמה י צבע ירוק מתאר מצב לוגי : צבע כתום מתאר ערך מספרי ממשי ! קו בצבע סגול מתאר מחרוזת ( אוסף תווי ( ASCII ואילו הצבע הכחול מתאר ערך מספרי לא מסומן . המונח "חלון" אינו מונח סתמי , כוונתו לתאר כי התוכנה פועלת לפי כללי מערכת ההפעלה . Windows משמעות הדבר היא כי ממשק המשתמש של החלון ( פנל או דיאגרמה ) זהה לממשק של כל תוכנה הפועלת בשיטה זו . לדוגמה שלושת הכפתורים בפינה הימנית העליונה של החלון מתארים את שלושת הכפתורים הבסיסיים , שהם : סגור , הקטן חלון ומזער . איור 4 תמונת מסך הדיאגרמה של התכנית max

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר