עמוד:6

בחלק ב' של ספר הניסויים שמונה ניסויים . לשם ביצוע הניסויים יש להשתמש בשלוש מערכות בקרה שונות , מערכות המותקנות על כרטיסים אלקטרוניים נפרדים . כרטיס למערכות לבקרת טמפרטורה , כרטיס למערכת בקרת תנועה ( מהירות ומצב ) וכרטיס למערכת לבקרת תאורה . ניתן להשתמש במערכות מסחריות מתאימות הקיימות בשוק , או להרכיב את המערכות הדרושות בהתאם לסרטוטים וההסברים המפורטים המופיעים בכל אחד מן הניסויים . תיאור מלא של המערכות השונות מופיע , בנוסף , בנספח לחלק ב . ' התלמידים יוכלו למצוא את קבצי הקוד הדרושים לביצוע הניסויים באתר המגמה , במדור 1 מקצועות הלימוד < חומרי למידה לתוכניות החדשות ולהורידם לפני תחילת ביצוע הניסויים . המבנה העקרוני של כל אחת מההתנסויות הוא זהה , וכולל ( בשינויים קלים ) את החלקים האלה : . 1 מבוא ותיאור מטרות ההתנסות ; . 2 רקע עיוני ; . 3 הכרה ולימוד של מערכת הבקרה שבניסוי ; . 4 הדמיה ( סימולציה ) של פעולת המערכת ( בחלק א , ( תרשים זרימה ותכנית מחשב ( בחלק ב , ( ' והפעלת חומרה המותקנת בכרטיס אלקטרוני המחובר למחשב בשני חלקי הספר ; . 5 מהלך ביצוע הניסוי . כל אחת מההתנסויות כוללת גם שאלות המשולבות בהתנסות . השאלות מיועדות לרענון חומר שנלמד בעבר , וכן להבנה והעמקה בחומר שעליו מבוססת ההתנסות . אנו מאחלים לכם לימוד פורה . צוות הפיתוח

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר