עמוד:2

כתיבה אלחנן יצחק - חלק א' יאן לרון - חלק ב' עריכה מדעית ד"ר רפי יהל קריאה והערות צבי אזיה אפי ברגמן ( חלק א ( ' ישראל זילברשטיין שמעון זיסק ( חלק ב ( ' אבי לופו ( חלק ב ( ' ד"ר רפי יהל אבי כהן ( חלק ב ( ' עיצוב עטיפה אבי חתם פיתוח הניסויים בחלק ב' יעקב בוכריס גדי חרמן עריכה לשונית אילנה גולן ( חלק א ( ' מיכל אילון ( חלק ב ( ' הפקה אביבה אבידן איורים איה אזיה ( חלק א ( ' יאן לרון ( חלק ב ( ' גדי חרמן ( חלק ב ( ' מק'יט 1043836 האוניברסיטה הפתוחה בית-הספר לטכנולוגיה משרד החינוד המינהל למדע ולטכנולוגיה המדכזומטח לטכנולוגיה ח'גונית © מהדורת תשס"ח . 2008 - כל הזכויות שמורות למשרד החינוך בית ההוצאה לאור של המרכז לטכנולוגיה חינוכית , קרית משה רואו , רח' קלאוזנר , 16 רמת-אביב , ת"ד , 39513 תל-אביב The Centre For Educational Technology , 16 Klausner St ., Ramat-Aviv , P . O . Box 39513 , Tel-Aviv , . 61394 61394 . Printed in Israel , זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצר / ים בספר זה מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק שהוא מספר זה . כמו , p אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בספר זה , בכולו או בחלקים ממנו , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממשרד החינוך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר