עמוד:380

בנוסף קיים מנגנון הגנה , המונע מתכנית אחת אפשרות לגשת למקטעי הזיכרון של תכנית אחרת . כדי לממש דרישות אלה , המעבד משתמש בכמה טבלאות המכילות פרטים על מיקום המקטעים שהוקצו לתכניות ועל מיקום המקטעים הפנויים בזיכרון . טבלאות אלה נקראות Descriptor Tables והן שוכנות בזיכרון הראשי . כל שורה ( כניסה ) בטבלה היא בת 8 בתים שמכילים את המידע הזה : כתובת בסיס של המקטע 32 ) סיביות , ( גודל המקטע 20 ) סיביות , ( רמות הרשאה ומידע נוסף על המקטע . הסבר על רמות הרשאה כדי לתרגם כתובת לוגית לכתובת פיזית , המעבד משתמש באוגר מקטע ובהיסט הרשום בהוראה עצמה . תפקיד אוגרי המקטע באופן העבודה המוגן הוא שונה - הם אינם מצביעים על כתובת הבסיס של המקטע , אלא על כניסה בטבלת המקטעים . אוגרי המקטע מכילים מידע נוסף , המציין לאיזו טבלת מקטעים יש לפנות ומהן רמות הגישה למקטע . איור 10 . 19 מתאר את המבנה של אוגר מקטע ; באופן עבודה מוגן מבנה זה נקרא גם אתר ב 1 רר או . Selector אוגר המקטע מכיל שלושה סוגים של מידע ( שהשימוש בהם יוסבר בהמשך ) ; א . 13 סיביות עליונות המסומנות Indexo מכילות מספר מקטע . ב . סיבית אחת המסומנת כ11- ( קיצור של ( Table Indicator מציינת את סוג טבלת המקטעים שבשימוש ( כללית או מקומית . ( ג . 2 סיביות תחתונות המסומנת RPLo ( קיצור של ( Request Privilege Level מציינות את רמת ההרשאה . תהליך התרגום של כתובת לוגית לכתובת פיזית כולל שני שלבים ( ראו איור . ( 10 . 20 א . בעזרת 13 הסיביות העליונות באוגר המקטע , המעבד שולף את כתובת הבסיס של המקטע מטבלת המקטעים ; ב . הוא מוסיף את ההיסט לכתובת הבסיס של המקטע . איור 10 . 19 מבנה אוגר מקטע ( selector )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר