עמוד:372

לפני חישוב ערכו של האוגר CX ועדכון הדגל , ZF המעבד מנבא כי יש לקפוץ לתווית NEXT ( להוראה שבוצעה בעבר , ( לכן , כל עוד תנאי הלולאה מתקיים , הוא מביא לתור ההוראות את ההוראות העוקבות להוראה אליה מוצמדת התווית . next כאשר תנאי הלולאה לא יתקיים , המעבד יוציא מהתור את ההוראות שאינן נחוצות ויכניס במקומן את ההוראות העוקבות להוראת . JNZ בתכנית שלנו , תנאי זה מתקיים 99 פעם ( מתוך , ( 100 בצורות דומות הארכיטקטורה של ניבוי ההוראה הבאה מאפשרת שימוש יעיל בצינור ההוראות במקרים רבים . איור 10 . 16 מדגים את ביצוע הלולאה בהנחה ש . CX = 2- אפשר לראות כי המחזור השלישי של הלולאה מתחיל לפני שהוראת JNZ הסתיימה והמעבד עדיין לא יודע שהלולאה הסתיימה . בשלב E של הוראת , JNZ במחזור הלולאה השני , כתובת הקפיצה חושבה , לכן המעבד יבטל את שתי ההוראות האחרונות בתור , ויביא את ההוראות הרשומות אחרי הוראת הקפיצה ; בדוגמה שלנו זו ההוראה . INC BX בשיטה זו , המעבד מצליח לנחש נכון את ההוראה הבאה לביצוע , כל עוד הלולאה מתבצעת , והוא טועה רק בביצוע המחזור האחרון של ההוראה . אס הלולאה צריכה להתבצע 100 פעם , המעבד יבצע 99 מחזורים בהצלחה ורק במחזור ה100- הניבוי נכשל והמעבד יצטרך להוציא את ההוראות המיותרות מהתור ולהכניס את ההוראות הנכונות . איור 10 . 16

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר