עמוד:369

ג . טיפול Control Hazard-n הפרעות לביצוע שוטף של הוראות בצינור הוראות מהסוג אחרון , נקראות . Hazard Control הפרעות מסוג זה מתרחשות כאשר קיימות הוראות בקרה שמעבירות את ביצוע ההוראה להוראה שאינה בהכרח ההוראה העוקבת . נזכור כי השימוש בתור ההוראות מבוסס על העיקרון שהוראות התכנית מתבצעות בצורה סדרתית , ולכן יחידת המישק לפס יכולה למלא את התור כשהיא מביאה בכל פעם את ההוראה הבאה , שכתובתה שמורה באוגר . IP אבל תכניות מכילות בדרך כלל גס הוראות בקרה , שמשנות את הביצוע הסדרתי של התכנית . נזכיר כמה מהוראות אלה ו הוראות קפיצה מותנית , הוראות קפיצה בלתימותנית , לולאות , קריאה לפרוצדורה או חזרה ממנה . נתאר כעת מה קורה כאשר תכנית מכילה הוראת קפיצה בלתי-מותנית . כפי שאפשר לראות באיור , 10 . 14 לאחר ביצוע ההוראה השלישית , ההוראה , JMP התכנית צריכה להמשיך את הביצוע מההוראה שמוצמדת אליה התווית next ( בדוגמה שלנו ההוראה השישית - הוראת . ( MOV אבל אפשר לראות כי במחזור השעון השלישי הובאה הוראת הקפיצה , ובמחזור השעון הרביעי היא נמצאת בשלב הפענוח . D באותו זמן הובאה ההוראה ADD DX , AX ( והיא נמצאת בשלב . ( F במחזור השעון החמישי נמצאת הוראת הקפיצה בשלב הביצוע , ( E ) הוראת ADD עוברת לשלב הפענוח , D וגם ההוראה INC מובאת ( נמצאת בשלב . ( F אולם בביצוע תקין של התכנית הוראה זו כלל לא תתבצע כי לאחר עיבוד הוראת הקפיצה , נבצע את ההוראה , MOV שמוצמדת אליה התווית . next במקרה כזה , כאשר עיבוד הוראת איור 10 . 14 א

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר