עמוד:368

אפשרות ראשונה המהדר מנסה לשנות את סדר ביצוע הפעולות , ולהכניס בין הוראת החיבור והוראת החיסור הוראה אחרת , שאינה תלויה באופרנדיס המחושבים בהוראת החיבור . הנה לדוגמה סדרת ההוראות add ax , bx inc dx sub ex , ax בסדרת ההוראות הזו , ביצוע ההוראה INC DX אינו תלוי בביצוע שתי ההוראות האחרות , בעוד שביצוע ההוראה SUB CX , AX תלוי בביצוע ההוראה ADD AX , BX נוכל לשנות את הסדר לפיו מתבצעות ההוראות , ולקבוע שהן יתבצעו בסדר הזה ו add ax , bx sub ex , ax inc dx nnuiDN שנ"ה אפשר להכניס הוראות דמה , , NOP שאינן מבצעות שום פעולה , אך משהות את זמן הביצוע של הוראת החיסור , עד שיסתיים הביצוע של הוראת החיבור . השיטה שבה משתמשים בהוראה NOP ( שאין בה אופרנדים ולכן אינה מבצעת שוס פעולה , ( מממשת בתוכנה את השימוש בהשהיה stall המבוצעת בחומרה . איור 10 . 13 הכנסת הוראות NOP כדי לפתור את בעיית data hazard

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר