עמוד:366

פעולת החיסור תלויה בערכו של , AX לכן היא צריכה להתבצע רק אחרי שהסתיים הביצוע של הוראת החיבור שקדמה לה , והתוצאה נכתבה באוגר AX ( אוגר היעד . ( אבל כפי שאפשר לראות באיור , 10 . 10 כאשר שתי הוראות אלה רשומות בזו אחר זו בתור ההוראות , ייתכן שייווצר מצב שבו שלב D של ההוראה SUB יתבצע לפני ששלב W של הוראה ADD התבצע ; במקרה כזה הערך שייקרא יהיה הערך הישן שהיה רשום . AX-1 זיהוי של מצב כזה הוא פשוט יחסית , כי אפשר לראות שאופרנד היעד הרשום בהוראה אחת הוא אותו אופרנד שבו משתמשת אחת מההוראות העוקבות . גם כאן הפתרון הפשוט יהיה השהיית שלב D של הוראת החיסור , עד שהערך החדש של אוגר AX יתעדכן . במקרה של השהיה , כל ההוראות הרשומות לאחר ההוראה שבה הושהה שלב מסוים , מושהות גם כן . ההוראות שנמצאות לפניה בתור , יכולות להמשיך את הביצוע כרגיל . בדוגמה שתיארנו , ביצוע קטע התכנית התארך ב2- יחידות זמן . איור 10 . 10 ב שימוש בהשהיה כדי לפתור מצב של data hazard איור 10 . 10 א מצב של data hazard

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר