עמוד:364

המהיר ייתכן מצב כזה ! מלאי הטוגנים אזל והעובד השני צריך להמתין לחידוש המלאי ו בעקבות עיכוב זה ימתינו גם שאר העובדים . הפרעות יכולות להיות גם במחשב , בביצוע השוטף של ההוראות . מצבים אלה נקראים מצבי "סיכון" . ( hazard ) הם מסמנים מצב שבו הוראה מסוימת אינה מתבצעת בזמן שהיא הייתה אמורה להתבצע , ובעקבות כך מואט קצב הביצוע של התכנית כולה . קיימים שלושה סוגים של מצבים בהם מופרע ביצוע זרם ההוראות שנמצאות בצינור ההוראות : - Structural Hazards מתרחש כאשר יש התנגשות בין משאבי החומרה , למשל : שתי פעולות , בשתי הוראות שונות , צריכות לקרוא מהזיכרון באותו זמן ושתיהן משתמשות באותם הפסים ובמקרה כזה המידע משתבש . wrrmn - Data Hazards כאשר ביצוע הוראה מסוימת תלוי בתוצאה של הוראה אחרת , שקדמה לה , אך ביצועה לא הסתיים עדיין . - Control Hazards מתרחש כאשר יש הוראות להעברת בקרה , אך ההוראה אליה יש לפנות אינה נמצאת עדיין בתור . טיפול במצבי סיכון ( hazard ) כדי לפתור בעיה הנוצרת ממצב "סיכון' המעבד צריך לזהות תחילה את המצב ואחר כך לטפל בו . בסעיף זה נתאר כמה שיטות לטיפול במצבים אלה . א . טיפול Structural Hazards-n הפתרון הפשוט ביותר למצבים אלה הוא להשהות ( to stall ) את הפעולה הבאה . לדוגמה , נתאר מצב של Structural Hazards בקטע תכנית המכיל שלוש הוראות ! איור 10 . 9 א מצב של structural hazard

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר