עמוד:360

באיור 10 . 4 אנו רואים כי זמן הטיפול בלקוח אחד לא השתנה , אולם זמן ההמתנה של הלקוחות ( חוץ מהראשון בתור ) מתקצר , ולכן הזמן הדרוש לטפל בכל הלקוחות מתקצר אף הוא . זמן הטיפול בכל ארבעת הלקוחות הוא כעת רק 28 יחידות זמן . כמו-כן אפשר לראות כי הפעולה הארוכה ביותר היא הגורם העיקרי שמשפיע על משך הביצוע הכללי של הטיפול בכל הלקוחות . כיוון שזמן קבלת ההזמנה קצר מהזמן הדרוש לביצועה , נאלץ העובד הראשון , שמקבל את ההזמנות , להמתין עם ההזמנה שקיבל מן הלקוח החדש , עד שהעובד השני , שמבצע את ההזמנה יסיים את הטיפול בלקוח הקודם . כדי למנוע את התלות בין הפעולות של שני העובדים , נניח כי העובד הראשון אינו צריך להמתין לעובד השני ( שמכין את ההזמנה , ( הוא יכול לטפל בקבלת ההזמנות ברצף , ואת ההזמנות שקיבל הוא תולה על לוח הודעות . העובד השני ניגש ללוח ההודעות כדי להוריד ממנו , בכל פעם , הזמנה אחת ולטפל בה . באופן דומה , המבנה של מעבד 8086 מממש את העיקרון של צינור הוראות , ובהתאם הוא מחולק לשתי יחידות עיקריות i יחידת מישק לפס ( BIU - Bus Interface Unit ) המטפלת בשלב ההבאה ויחידת ביצוע ( EU - Execution Unit ) המטפלת בשלב הביצוע , כלומר , מבצעת את ההוראה . במעבד , 8086 הקשר בין שתי היחידות מתבצע באמצעות יחידה הנקראת תור הוראות . זוהי יחידת זיכרון שיכולה להכיל עד שש הוראות ; כאשר יחידת המישק לפס מביאה הוראות מן הזיכרון , היא מכניסה אותן לתור ההוראות , ממנו שולפת יחידת הביצוע את ההוראות שעליה לבצע ; ההוראה שהוכנסה ראשונה , על-ידי יחידת המישק לפס , תישלף ותבוצע ראשונה על-ידי יחידת הביצוע . תור ההוראות משמש כחוצץ בין יחידת המישק לפס לבין יחידת הביצוע , בכך הוא מאפשר ליחידת הביצוע לפעול בלי להיות תלויה ביחידת המישק לפס . מיד לאחר שיחידת הביצוע סיימה לבצע הוראה , היא שולפת מהתור את ההוראה הבאה ומתחילה בביצועה . המתכננים אי / ד 10 . 5 מבנה סכמתי של מרכיבי מעבד 8086

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר