עמוד:356

10 . 2 מבנה האוגרים במעברים מתקדמים כפי שראינו בפרק הקודם , אחת הדרכים לשפר את מהירות הביצוע של תכניות היא להשתמש בשיטת מיעון אוגר . אולם למרות ההתפתחות הטכנולוגית בתחום המעגלים המוכללים , השינוי העיקרי במבנה האוגרים הוא בהרחבתם ולא במספרם . רוחב האוגרים במעבדים מתקדמים גדל מ16- סיביות ל32- סיביות , וכיום מוצגים מעבדים שרוחב האוגרים שלהם הוא 64 סיביות . מנקודת מבט של המתכנת , נוספו שני אוגרים חדשים לקבוצת אוגרי המקטע של מעבד פנטיום ו אוגר מקטע F ואוגר מקטע , G וכך ניתן להגדיר שישה מקטעים ( סגמנטים ) בזיכרון של מעבד פנטיום . הגדלת מספר המקטעיס מאפשרת הרצה במקביל של כמה תכניות ועיבוד כמות גדולה יותר של נתונים . כדי לשמור על עקרון התאימות , לשמות האוגרים במעבדיס החדשים נוספה בהתחלה האות . ( Extended ) E קבוצת האוגרים לשימוש כללי בפנטיום מוצגת באיור ; 10 . 2 היא כוללת את אוגרי הנתונים , אוגרי ההצבה ואתרי האינדקס ( חוץ מהאוגר - EIP מצביע הוראות . ( מעבד פנטיום מוגדר כמעבד של 32 סיביות , בגלל גודל האוגרים לשימוש כללי וגם גודל מילת הזיכרון , שהוא 32 סיביות . תכנית המורצת במעבד פנטיום יכולה לפנות לאוגרים בני 32 סיביות , אך גם לאוגרים של 8 או 16 סיביות . טבלה 10 . 1 התפתחות מעבדים ממשפחת 80 x 86

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר