עמוד:354

קצב ההתפתחות הטכנולוגית ( שנקבע בחוק מור ) השפיע בצורה דרמטית על התפתחות המחשבים , ואחת לשנה-שנתיים אנו מתבשרים על הדור הבא של מעבדים . המזעור של הרכיבים והמעגלים האלקטרוניים , המרכיבים את המחשב בכלל ואת המעבד בפרט , הקטין את הגודל הפיזי של המעבדים . בנוסף הגדיל המזעור את מורכבותם של המעגלים האלקטרוניים , ואפשר בכך בניית מעבד משוכלל יותר וגם שיפור של מהירות העיבוד . המזעור תרם גם להגדלת קיבולת הזיכרון וכך מאפשר עיבוד של תוכנות עתירות נתונים . מגמה זו השפיעה גס על ההתפתחות של מעבדי משפחת 86 א של חברת אינטל . התבוננו בטבלה . 10 . 1 בעמודה גודל רכיב בטבלה רשום הגודל הפיזי של פיסת הסילקון עליה מורכב המעבד ; הגודל הזה נתון ביחידת מידה הנקראת מיקרון 1 ) מיקרון = אלפית המילימטר . ( אפשר לראות בטבלה כי גודל הרכיב הולך וקטן : בדור הראשון גודלו היה 1 זז 1 ז 0 . 0031 והוא הכיל "רק" 29 , 000 טרנזיסטורים , כיום גודלו 0 . 001 8 mm והוא מכיל 25 , 000 , 000 איור 10 . 1 התפתחות מעבדי אינטל וחוק מור ( נלקח מאתר של אינטל )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר