עמוד:351

קוד הפעולה של ההוראה הוא 'OUT' ( קיצור של המילה ( OUTput והוא מציין העברת מידע מן המיקרו-מעבד אל התקן הפלט . משמעות ההוראה : העבר את המידע שמאוחסן באוגר למפתח הפלט שכתובתו נתונה בהוראה . כלומר , יש לציין בהוראה שני אופרנדיס י אופרנד היעד הוא כתובת כניסת התקן הפלט אופרנד המקור הוא האוגר AL או AX שמכיל את המידע שיש להציג בהתקן הפלט . בהוראות אלו ניתן להשתמש בשתי שיטות מיעון ו א . במיעון ישיר כאשר כתובת ההתקן היא חלק מההוראה ובמקרה כזה היא מוגבלת לתחום שבין 0 ל255- יכולה ( בית . ( ב . מיעון אוגר עקיף אם כתובתו של כניסת התקן הקלט או הפלט גדולה , FFh-o יש לאחסן אותה באוגר DX ולציין אותו כאופרנד שמכיל את כתובת הקלט . לדוגמה 1 כדי לקלוט ערך כלשהו מהתקן הקלט שמחובר לכתובת , 0379 h נאחסן תחילה את הכתובת באוגר IN AL , DX MOV DX , 379 h : ^ X משמעות ההוראה השנייה ו קרא ממפתח הקלט שכתובתו רשומה באוגר DX את הנתון שבהתקן הקלט , ושמור אותו באוגר . AL דוגמה 9 . 6 נכתוב קטע תכנית הקולטת נתון מטיפוס בית מהתקן קלט המחובר לכתובת . 037811 התכנית מציגה בהתקן פלט המחובר לכתובת 037 h את ההיפוך הלוגי של נתון הקלט . out 037 h , al neg al in al , dx mov dx , 0378 h

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר