עמוד:350

9 . 5 הוראות IN ו OUT- בדומה לזיכרון הראשי , גם התקני הקלט / פלט מחוברים אל המעבד באמצעות הפסים , כאשר לכל התקן מוקצה כתובת ייחודית . כפי שתיארנו בפרק , 4 גודלו של מרחב המענים של הזיכרון הראשי במעבד 8086 הוא 1 M וגודל מרחב המענים של הקלט / פלט במעבד 8086 הוא . 64 K למען במרחב המענים של הקלט / פלט קוראים בדרך כלל כניסה . ( port ) מרחב המענים של הקלט / פלט אינו חופף למרחב המענים של הזיכרון הראשי , וכך לדוגמה המען 100 h בזיכרון הראשי הוא מקום פיזי שונה מהמען 100 h במרחב המענים של הקלט פלט . במחזור אפיק , הגישה לשני מרחבי המענים מתבצעת באמצעות קווי בקרה . קו הבקרה M / IO משמש כדי להבדיל בין פניה לזיכרון הראשי לפניה להתקן קלט / פלט . כאשר רמת המתח גבוהה בקו זה , יש פניה למרחב המענים של הזיכרון הראשי וכאשר רמת המתח נמוכה בקו זה יש פניה למרחב המענים של הקלט / פלט . בנוסף לכך , כאשר יש פניה לזיכרון ראשי משתמשים בקו בקרה Read / Write כדי להבדיל בין קריאה מהזיכרון ( רמת מתח גבוהה ) או לכתיבה בזיכרון ( רמת מתח נמוכה . ( ההפרדה בין מרחבי המענים באה לידי ביטוי גם בהוראות אסמבלי שונות עבור כל מרחב מענים . למענים במרחב הזיכרון ניגשים באמצעות פקודות כמו mov ax , var או . add var , 18 הגישה למענים של הקלט פלט מתבצעת באמצעות הפקודות OUT-1 IN בלבד . א . הוראת הקלט IN כדי להעביר מידע מהתקן הקלט למעבד נשתמש בהוראה ו אופרנד יעד , אופרנד מקור IN קוד הפעולה של ההוראה הוא IN ( קיצור של המילה , ( INput והוא מציין העברת מידע מהתקן הקלט למיקרו-מעבד . יש לציין בהוראה שני אופרנדיס , אופרנד מקור מכיל את כתובתו של כניסת התקן הקלט . אופרנד יעד הוא אוגר AL או AX שמאחסן את הנתון שנקלט מהתקן הקלט . בסעיף הזה נאחסן את הנתון שנקלט מן ההתקן הקלט באוגר . AL ב . הוראת הפלט OUT כדי להעביר מידע מהמעבד אל התקן הקלט נשתמש בהוראה ! אופרנד יעד , אופרנד מקור OUT

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר