עמוד:343

תארו מה צריך לעשות כדי להיענות לבקשת הפסיקה . פתרון התבוננו באיור 9 . 3 המתאר מה צריך לעשות כדי להיענות לפסיקה . לפני ההיענות לבקשת הפסיקה , ההוראה שצריכה להתבצע היא ההוראה שהכתובת שלה CS : IP = 00 BAh : 0624 h אוגר הדגלים מכיל . SP = 004 Fh-1 , 020111 כאשר ה8086- ' נענה לבקשת הפסיקה , הוא דוחף למחסנית את אוגר הדגלים , את האוגר CS ואת האוגר IP ( כל אחד - מילה אחת , כלומר שני בתים . ( לאחר הדחיפה , ערכו של האוגר SP קטן ב6- מערכו הקודם , ועתה הוא . 0049 h בשלב הזה ה8086- פונה לאיבר 5 בטבלת וקטור הפסיקות . האיבר הזה נמצא בין הכתובות המוחלטות 5 x 4 = 0001411 ו . 5 x 4 + 3 = 0001711- ה8086- טוען לתוך האוגר IP את תוכנם של שני הבתים הראשונים של הווקטור , ולתוך האוגר CS הוא טוען את שני הבתים האחרים . ההוראה הבאה שהוא יבצע היא ההוראה הראשונה של שגרת הטיפול בפסיקה , המתחילה בכתובת . C 6 D 3 h : 0278 h טבלה 9 . 2 וקטור הפסיקה מסוג 5

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר