עמוד:341

אחרי שערכי IP-n , CS-n והדגלים נדחפו למחסנית , המעבד מכבה את הדגלים . TF-7 IF דגל אפשור הפסיקה vmp ( Interrupt Flag ) IF אם המעבד יענה לבקשת פסיקת חמרה ( במקרה ש ( 1 ? = 1- או יתעלם ממנה ( במקרה . ( IF = O-vy הימנעות מקבלת הפסיקות נקראת מיסוד פסיקות . שימו לב , שבעת ביצועה של שגרת שרות הפסיקה עלולה להגיע עוד פסיקה , מצב בו שגרת השרות עצמה תופסק ותקרא שגרת שרות נוספת 1 תופעה זו עלולה לחזור שוב ושוב . לכן , כדי לטפל בפסיקה ללא הפרעה , דגלים אלו מורדים באופן אוטומטי ללא צורך בפקודה מפורשת ובסיום ביצוע הפסיקה , המעבד משחזר את ערכם המקורי של הדגלים הללו . כעת המעבד צריך למצוא את שגרת הטיפול בפסיקה . ( ISR - Interrupt Service Routine ) כדי לברר מהי הכתובת של שגרת הטיפול בפסיקה , ( ISR ) ה8086- פונה לאזור הכתובות הפיזיות . OO 3 FFh - OOOOOh האזור הזה נקרא טבלת וקטור הפסיקות , ובו נמצאות הכתובות של שגרות הטיפול בפסיקות השונות . הכתובות האלה מסודרות בטבלה לפי מספר הסוג שלהן , כמו שמוצג בחלק א של איור 9 . 2 שלהלן ו איבר 0 בטבלה מכיל את הכתובת של שגרת הטיפול בפסיקה מסוג , 0 איבר 1 בטבלה מכיל את הכתובת של שגרת הטיפול בפסיקה מסוג , 1 וכן הלאה עד האיבר האחרון בטבלה , המכיל את הכתובת של שגרת הטיפול בפסיקה מסוג . 255 לכל איבר בטבלה יש 4 בתים , המכילים את כתובת המקטע ואת הכתובת היחסית של שגרת הטיפול בפסיקה , כפי שמתואר בחלק ב של האיור . טבלת וקטור הפסיקות , שגודלה 256 x 4 = 1024 בתים , ממוקמת בחלק התחתון של מרחב הכתובות הפיזיות של ה . 8086- כאשר ה8086- פונה לטבלת וקטור הפסיקות , הוא מחשב את הכתובת של האיבר הדרוש לו לפי מספר הסוג של הפסיקה . אם נסמן את סוג הפסיקה ב א , יחשב ה8086- את ערכו של , 4 xN והתוצאה תהיה הכתובת שבה מתחיל האיבר השייך לפסיקה . שימו לב , כדי להכפיל מספר בינארי ב , 4- די להזיזו פעמיים שמאלה . העובדה הזאת מקלה על ה8086- לאתר את האיבר בוקטור הפסיקה . דוגמה 9 . 4 מתארת את אופן תהליך חישוב הכתובת של שגרת פסיקה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר