עמוד:337

mov cl , al lodsb קביעת כיוון קריאת המחרוזת eld ; לולאה להצגת תווים ; do loop : התו שיש להציג ; push ax cbw lodsb קריאה לשגרה המציגה תו ; loop do loop pop ax call printChar יציאה מהתכנית ; int 21 h mov ax , 4 c 00 h שגרה המקבלת כפרמטר תו ומציגה אותו על הצג ; mov bp , sp printChar PROC התו להצגה mov ah , 2 mov dl , [ bp + 2 ] ; printChar ENDP ret 2 int 21 h שגרה המחזירה מחרוזת שהיא קולטת מהמשתמש ; mov bp , sp getString PROC כתובת המשתנה שבו תאוחסן המחרוזת שתיקלט getString ENDP ret 2 int 21 h mov ah , OAh mov dx , [ bp + 2 ] ;

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר