עמוד:334

שאלה 9 . 2 כתבו תכנית שתקלוט מהמשתמש תו ותציג אותו על הצג . התכנית תשתמש בשגרה getChar הקולטת ומחזירה תו ובשגרה printChar שהוצגה קודם לכן להצגת התו . 9 . 2 . 5 שגרת השירות מס' : OAh קלט של מחרוזת מלוח המקשים עם הדהוד שגרה זו ממתינה לקבלת מחרוזת תווים שהמשתמש מקליד . השגרה תחזיר את הבקרה לתכנית שהפעילה אותה , אחרי שהמשתמש יסיים את הקלדת המחרוזת בהקשה על . < ENTER > במהלך קליטת המחרוזת מלוח המקשים , השגרה תציג כל תו שהוקלד על-ידי המשתמש . אם נפלו שגיאות במהלך ההקלדה , המשתמש יכול לתקן אותן לפני ההקשה על . < ENTER > מספר התווים המרבי שהשגרה תקלוט , נקבע על-ידי התכנית שהפעילה את השגרה . במקרה שהמשתמש ינסה להקליד מחרוזת שאורכה עולה על האורך המרבי שנקבע בתכנית , השגרה תתריע , בהשמעת צפצוף , ואף תדחה כל ניסיון כזה . שגרת שירות מס' OAh תעביר את המחרוזת לתכנית שהפעילה אותה , בתוספת הבית ODh ( קוד ASCII של התו ( CR - Carriage Return וגם מספר התווים שהמשתמש הקליד לפני ההקשה על . < ENTER > תכנית המפעילה את השגרה לקליטת מחרוזת בת n תווים , צריכה להקצות בסגמנט הנתונים שלה אזור זיכרון , בגודל n + 3 ב \ ז 0 " > רמפ ^ סבכ \ בלרז . 9 . 1 טבלה 9 . 1 מבנה זיכרון הדרוש למחרוזת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר