עמוד:331

אפשר כמובן לאחד את שתי ההוראות MOV להוראה אחת : . mov ax , 4 C 00 h 9 . 2 . 2 שגרת השירות מס' : 2 הצגת ת 1 על הצג שגרת שירות זו מציגה תו אחד על צג המחשב , במקום שבו נמצא הסמן . בעת הקריאה לשגרה , צריך האוגר DL להכיל את קוד ASCII של התו שיוצג . נוהל הקריאה לשגרה זו מוצג בקטע התכנית הבא : שים את התו שיש להציג באוגר ; DL תו v 2 p mov dl , את מספר שגרת השירות ; mov ah , 2 זמן את שגרת השירות ; int 21 h 9 . 1 j 1 nAn J נדגים שימוש בשגרת שירות זו ; נכתוב תכנית שתציג על הצג תווים של מחרוזת נתונה . המחרוזת כוללת את אורך המחרוזת n ואחריה סדרה של n אותיות אנגליות גדולות . כל תו יוצג כאות גדולה וכאות קטנה . לדוגמה : אם המחרוזת מכילה את התווים , "AFCTDR" הפלט המתקבל הוא : . AaFfCcTtDdRr פתרון התכנית שאנו מציגים משתמשת בהוראות מחרוזת ומגדירה שגרה printChar המקבלת כפרמטר את התו שיש להציג והיא מציגה את התו על הצג . אם נתבונן בטבלת קודי אסקי נראה כי לצורך ההמרה מאות אנגלית גדולה לאות אנגלית קטנה , יש להוסיף לקוד . 20 h ASCII . DATA . STACK lOOh . MODEL SMALL מחרוזת להצגת תווים strl db 6 , "AFCTDR" ; 6 start : . CODE אתחול מקטע הנתונים ;

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר