עמוד:327

8 . 9 טבלאות תרגום וההוראה " ) XLAT קיצור " של ( translate אחת הפעולות השכיחות בעיבוד תווים , היא החלפת תו בקוד מסוים הנתון כטבלת תרגום . טבלת ASCII היא דוגמה לטבלת תרגום הממירה כל תו במספר . אחד השימושים בטבלת תרגום הוא בתחום הצפנת מידע . השימוש בהוראה XLAT מייעל את ביצוע המשימות המחייבות גישה חוזרת לטבלת תרגום המאוחסנת בזיכרון . להוראה XLAT אין פרמטרים , והיא שולפת מטבלה איבר שמספרו נתון באוגר ; AL כדי להשתמש בהוראה זו יש לאתחל את הפרמטרים האלה : אוגר BX מכיל את הכתובת של התחלת טבלת התרגום 1 • אוגר AL מכיל מציין מקום של איבר . בעת ביצוע ההוראה XLAT נקרא מטבלת התרגום הנתון שכתובתו האפקטיבית מחושבת כסכום של BX + AL והוא מאוחסן באוגר AL ( כך שערכו של האינדקס אובד . ( בהוראה זו גודל טבלת התרגום יכול להיות לכל היותר 256 ערכים ( הערך המכסימלי שניתן לאחסן באוגר . ( AL דוגמה 8 . 7 נתונה טבלת הצפנה לספרות מ0- עד 19 נגדיר במקטע נתונים טבלת תרגום table DB ' 4695031872 ' . DATA כעת נכתוב קטע קוד שיתרגם את הספרה 3 לקוד המתאים : xlat ; AL = 5 mov al , 3 ; AL = 3 mov bx , offset table

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר