עמוד:326

דוגמה 8 . 6 נכתוב קטע תכנית שיבדוק האם התו ' 5 ' נמצא במחרוזת נתונה , שאורכה . 7 אם התו ' 5 ' נמצא במחרוזת נשים FFh באוגר , al אחרת נקבע את ערכו ל . 0- mov di , offset a תו שאותו מחפשים mov al , OFFH jne else if repnz scasb eld mov ex , 7 mov al , ' 5 ' ; end if : else if : mov al , 0 jmp end if שאלה 8 . 8 כתבו תכנית שתבדוק אם מחרוזת נתונה היא פלינדרום . שאלה 8 . 9 א . כתבו תכנית שתמחק את כל תווי הרווח ממחרוזת נתונה . מחיקת הרווחים תתבצע על-ידי העתקת התווים הרשומים בה ( מלבד הרווחים ) למחרוזת חדשה . ב . חזרו וכתבו תכנית למחיקת רווחים ממחרוזת , אך הפעם עדכנו את אותה מחרוזת . רמז : הזיזו תווים במחרוזת וכתבו אותם במקום תווי הרווח .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר