עמוד:325

8 . 8 חיפוש תו במחרוזת הוראה ( SCAn String ) SCAS 11 nn ( SCAn String ) SCAS DN סורקת מחרוזת בחיפוש אחר בית ( או מילה ) מסוימת המאוחסנת באוגר AL ( או באוגר . ( AX להוראה זו שתי גרסאות , SCASB SCASW בהוראה SCASB תוכן הבית עליו מצביע האוגר DI מושווה לתוכן אוגר ; AL בהוראה SCASW תוכן המילה עליה מצביע האוגר DI מושווה לתוכן אוגר . AX ביצוע הוראות אלה משפיע על דגלי המצב . CF , OF , SF , ZF , AF , PF 1 השוואת שתי המחרוזות ; בדיקת תוצאת ההשוואה ; המחרוזות שוות ; המחרוזות שונות ; סיום התכנית ; שאלה 8 . 7 כתבו תכנית שתבדוק אם שתי מחרוזות מטיפוס בית הן באותו אורך . התכנית תספור את מספר המקומות בהן המחרוזות שונות זו מזו . לדוגמה ; במחרוזות abcdef ו- abedcx יש 2 מקומות כאלה ( המקומות . ( 4 , 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר