עמוד:324

כמו כן קיימות הקידומות REPNZ ( REPeat while Not Zero ) או REPENE ( REPeat while Not Equal ) בהן התנאי ליציאה מהלולאה הוא כל עוד CX * 0 וגם ZF * 1 בצע כאשר משתמשים באחד מסוגי הקידומות הללו , יש לרשום אחריהן הוראה שתבדוק את מצב הדגלים , כדי לדעת אם המחרוזות שוות . [ לדוגמה 8 . 5 נכתוב תכנית שתבדוק אם שתי המחרוזות שוות , כאשר ההנחה היא שהן שוות באורכן . אם המחרוזות שוות נשים FFh באוגר , al אחרת נקבע את ערכו ל . 0- . STACK 100 h . MODEL SMALL . CODE bDB " 1234567 " aDB " 1234567 " . DATA start : אתחול מקטע הנתונים mov es , ax mov ds , ax mov ax , @ DATA אתחול פרמטרים הדרושים לביצוע ההשוואה ; אתחול מצביע למחרוזת המקור ; mov si , OFFSET a אתחול מצביע למחרוזת היעד mov di , PFFSET b ; אתחול מונה מספר ההשוואות ; mov ex , 7 קביעת כיוון ההשוואה eld ;

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר