עמוד:321

8 . 7 השחאת מחרוזות - ההוראה ( CoMPare String ) CMPS כדי להשוות שתי מחרוזות משתמשים בהוראה . CMPS הוראה זו משווה בין שני תווים , בהתאם לערכי קוד ASCII של התווים . קיימות שתי הוראות להשוואה האחת מטפלת באיברים מטיפוס בית והשנייה באיברים מטיפוס מילה ;? השוואה בין שני איברים מטיפוס בית CMPSB ; השוואה בין שני איברים מטיפוס מילה CMPSW ; משמעות ההוראות היא ו האם התו שאוגר SI מצביע עליו שווה לתו שאוגר DI מצביע עליו ? כלומר , האם ? ES : [ DI ] = DS : [ SI ] אתחול פרמטרים : אוגרי אינדקס , דגל הכיוון ומונה לולאה ; eld emp ex , 0 mov di , offset b mov si , offset a ביצוע העתקה ועדכון ; השווה ; al = " אם al <> ' ' עבור לביצוע ההוראה עם התווית ; cont ערכו של al הוא ' ' ולכן יש לשנות ל ; b [ di ] = al ;' - ' ; ex <— ex + 1 האם סיימנו לבדוק את כל איברי המחרוזת ? ; אם לא עבור להוראה אליה מוצמדת התווית ; again סיום התכנית ; lodsb again : end start int 21 h mov ax , 4 c 00 h jb again emp ex , MAX inc ex cont : stosb mov al , ' - ' jne cont emp al , ' r

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר