עמוד:319

8 . 6 קריאת תו ממחרוזת ההוראה ( Load a String ) LODS שתי הוראות נוספות מעתיקה את תוכנו של איבר ממחרוזת עליו מצביע האוגר SI לאוגר : AL הוראה המעתיקה איבר ממחרוזת שהיא מטיפוס בית LODSB שמשמעותה AL < - byte ptr DS : [ SI ] ובאופן דומה איבר במחרוזת יכול להיות גם מטיפוס מילה ובמקרה כזה תוכנו מועתק לאוגר . AX משמעות ההוראה LODSW היא : AL - & - word ptr DS : [ SI ] הביצוע של שתי ההוראות האלה אינו משפיע על אוגר הדגלים . אתחול מקטעי נתונים ; אתחול אוגר ; DI קביעת מספר התווים ; קביעת כיוון ההתקדמות קדימה ; התו ; al <— ' c' ביצוע חוזר של פעולה לאחסון תו במחרוזת ; סיום התכנית ;

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר