עמוד:317

DI מצביע על איבר ראשון במחרוזת mov di , OFFSET b ; b דגל כיוון מוגדר קדימה eld ; מונה CX מותחל למספר האיברים במחרוזת mov ex , MAX ; ביצוע חוזר של העתקה rep movsb ; סיום התכנית mov ax , 4 c 00 h ; h int 21 start END start נסביר את התכנית ץ : תחילה מאתחלים את האוגרים של מקטעי הנתונים ES-1 DS לאותו מקטע נתונים , כך שאתרי האינדקס DH SI יצביעו על היסט בתוך מקטע . DS ב . לאחר מכן מאתחלים את אוגרי האינדקס SI ו1- ס . ג . כעת קובעים את כיוון ההעתקה של התווים , על-ידי ההוראה . CLD בתכנית זו אין חשיבות לסדר העתקה , לכן אפשר לרשום STD במקום , CLD אולם לא תמיד זה כך . ד . כדי לקבוע כמה פעמים תתבצע ההוראה , MOVSB נשים באוגר CX את מספר התווים שיש להעתיק ( מספר התווים במחרוזת . ( a ה . ההוראה האחרונה שמבצעת את ההעתקה REP MOVSB תבצע את פעולת ההעתקה , תו אחר תו , ובכל העתקה כזו תפחית ערכו של CX באחד ; כל זה יתבצע כל עוד ערכו של אוגר CX שונה מאפס . שאלה 8 . 4 א . שנו את התכנית שהוצגה ברוגמה 8 . 1 כך שהיא תעתיק מחרוזת של מילים בגודל 10 בכיוון יורד . ב . הסבירו מה יקרה אם נעתיק b- > מחרוזת a שאורכה קצר ? MAX-0 מה יקרה אם אורך מחרוזת a יהיה יותר ? MAX-n ג . האם אפשר להשתמש בהוראה זו כדי להעתיק מערך שאיבריו הם מטיפוס בית ומכילים מספרים מכוונים , למערך אחרי ד . כתבו תכנית המשרשרת מחרוזת באורך 10 תווים לעצמה ויוצרת מחרוזת חדשה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר