עמוד:314

העתקת תו מטיפוס מילה W 8 V 0 M ההוראות האלה מבצעות את הפעולה : ES : [ DI ] < -DS : [ SI ] כלומר , העתקה של תו ( מטיפוס בית או מילה , ( עליו מצביע האוגר , SI למיקום חדש עליו מצביע האוגר . DI ביצוע שתי ההוראות האלה אינו משפיע על אוגר הדגלים . כאמור , למרות שאין להוראות אלה אופרנדים , הן משתמשות באתרי האינדקס DH SI כמצביעים על איבר במחרוזת המקור ואיבר במחרוזת היעד . לאחר שמתבצעת ההעתקה של האיבר המתאים , מעודכנים גם אוגרי האינדקס , כך שיצביעו על האיבר הבא וזאת בהתאם למצבו של דגל הכיוון Direction Flag ) שהוא אחד מתשעת הדגלים של אוגר הדגלים במעבד . ( 8086 האלגוריתם הבא מתאר את הפעולה MOVS ו העתק בית או מילה מ 8 [ 81 ] - ס . ES [ DI ] -b אם DF = 0 ( כיוון קדימה ) אזי DI = DI + 1 SI = SI + 1 אחרת ( כיוון אחורה ) SI = SI-1 DI = DI-1 סיום-אס ניתן לקבוע לדגל הכיוון את הערך 1 או , 0 באמצעות ההוראות . STD-1 CLD ההוראה ( Clear Direction flag ) CLD להוראה CLD אין אופרנדיס ; היא משימה את הערך 0 בדגל הכיוון , ( Direction Flag ) DF וכך היא קובעת שההעתקה תתבצע בסדר עולה , כלומר , תחילה יועתק האיבר הראשון , אחריו יועתק האיבר השני וכך הלאה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר