עמוד:312

מחרוזת נרשמת בין מירכאות או בין גרשים יחידים . לכל מחרוזת שהגדרנו לעיל יוקצו 5 בתים , ובכל בית יאוחסן קוד ASCII של התו . הנה דוגמה נוספת , המגדירה מחרוזת מטיפוס מילה str 4 DW " a " , "b' \ " c' \ "d' \ " e " לפי ההוראה הזו לכל תו תוקצה מילה שבה הבית התחתון מכיל את קוד ASCII של התו עצמו והבית העליון מכיל . 0 איור 8 . 1 מתאר מפת זיכרון שמכילה מחרוזת בת 5 תווים מטיפוס בית , ומחרוזת בת 5 תווים מטיפוס מילה . אחת התכונות החשובות של מחרוזת היא אורכה . כדי לחשב את האורך של מחרוזת נוסיף למחרוזת תו שיציין סוף מחרוזת . במקרה כזה נוכל לחשב את אורך המחרוזת כהפרש בין הכתובת של התו המסיים במחרוזת לכתובת התו הראשון בה . לדוגמה , strLen EQU $ - string 1 string 1 DB 'abcde $ ' המשתנה string מכיל את כתובת תחילת המחרוזת , וכך ערכו של הקבוע strLen מחושב כהפרש בין כתובת התו $ לכתובת תחילת המחרוזת . string 1 דרך אחרת היא להגדיר גודל קבוע למחרוזת , ואם היא קצרה מהאורך שהוקצה לה - לרפד את סוף המחרוזת בתווי רווח . לדוגמה string 2 DB 80 DUP (?) שאלה 8 . 1 הגדירו את המחרוזות הבאות : א . מחרוזת בגודל 10 תווים מטיפוס בית שמאותחלים לתו רווח ב . מחרוזת בגודל lenStr ( קבוע המגדיר 100 איברים ) מטיפוס מילה ג . מחרוזת מטיפוס בית שמאותחלת למחרוזת "Hello ! " איור 8 . 1 מפת זיכרון המכיל מחרוזות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר