עמוד:311

8 . 1 הגדרת מחרוזות בשפת אסמבלי מחרוזת בשפת אסמבלי מיוצגת כמערך של תווים מטיפוס בית או מטיפוס מילה . לדוגמה , שלוש ההצהרות הבאות הן שקולות , ובכולן אנו מגדירים מחרוזת באורך 5 תווים , המאותחלת לערך "abcde" . str 3 DB "a" , "b" , V' , "d " , "e" str 2 DB 'abcde ' strl DB " abcde " פרק 8 עיבוד מחרוזות ובלוקים של נתונים בשפת אסמבלי יש הוראות מיוחדות המטפלות במחרוזות באמצעותן יישומים מעבדים טקסט . מחרוזת היא רצף של תווים , שבה כל תו מיוצג בקוד ASCII ( ראו פרק . ( 2 הפעולות הנפוצות על מחרוזות הן : העתקת מחרוזת ממקום למקום , חיפוש תו במחרוזת , עדכון מחרוזת , השוואה של שתי מחרוזות וכדומה . כמו-כן , מאחר ותו מיוצג כמספר בקוד , ASCII ומאחר שתווים עוקבים ( למשל : , c , b , a וכר ) מיוצגים ע"י מספרים עוקבים אפשר לבצע חישובים אריתמטיים וכך למצוא את התו העוקב לתו מסוים או את התו הקודם לו , ואפשר לחשב ערך של ספרה בין 0 ל9- על-ידי חיסור קוד ASCII של הספרה 0 מקוד ASCII של הספרה הרצויה וכדומה . אוסף הוראות המחרוזת של המעבד 8086 כולל קבוצה של שבע הוראות מיוחדות , שתורמות לפישוט תהליך פיתוח התכנית ( אם כי ניתן לממשן גם באמצעות הוראות אחרות . ( ההוראות לטיפול במחרוזת יכולות לשמש גם לעיבוד בלוקים של נתונים שאינם מכילים מחרוזות אלא מספרים בינאריים מטיפוס בית או מטיפוס מילה . לפני שנציג את ההוראות לטיפול במחרוזת נתאר כיצד מצהירים בשפת אסמבלי על מחרוזת וכיצד מאחסנים אותה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר