עמוד:309

ייפרש על-ידי האסמבלר לסדרת ההוראות inc ax inc ax inc ax פרישת ההוראות תתבצע בזמן התרגום , לכן ביצוע לולאה בדרך זו מהיר יותר מאשר כתיבת הוראות למימוש לולאה וביצוען בזמן ריצה . בשיטה כזו , אנו חוסכים את זמן העברת הבקרה ובדיקת התנאים ליציאה מלולאה . עלינו להיזהר ולהימנע משימוש במקרו משכפל כאשר מספר החזרות גדול מאוד . בדרך כלל משתמשים במקרו משכפל לא כדי לשכפל קוד אלא כאשר מעוניינים להגדיר ערכים בזיכרון . דוגמה 7 . 16 להלן קטע תכנית שמשתמשת בהנחיה . ' = ' במקטע הנתונים נרשום ו ENDM asciicode = asciicode + 1 DB asciicode rept 10 asciicode = 'A ' y DB OFFh xDB 0 . DATA כדי לראות את תוצאת ביצוע התכנית שמכילה מקרו זה , התבוננו במפת הזיכרון לאחר אתחול מקטע הנתונים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר