עמוד:308

ENDM in order : mov first , tempreg xchg tempreg , second כעת נוכל לכתוב , למשל , קריאה למקרו שבו נשתמש באוגר BL או CL ו swap BL , a , b c swap CL , b , מספר הפרמטרים האקטואליים לא חייב להיות שווה למספר הפרמטרים הפורמליים . אם מספר הפרמטרים האקטואליים גדול ממספר הפרמטרים הפורמליים שמופיע בכותרת של המקרו , המהדר מתעלם מהפרמטרים המיותרים . כאשר המצב הפוך , ומספר הפרמטרים האקטואליים קטן ממספר הפרמטרים הפורמליים , מוכנס ערך ריק לכל פרמטר פורמלי עבור כל פרמטר אקטואלי שחסר . 7 . 9 . 4 מקרו להכפלת קוד והגדרת נתונים בשפות עיליות , כאשר מעונייניס לחזור ולבצע סדרת הוראות בתכנית , משתמשים בלולאה . למעשה לולאה חוסכת את הצורך לכתוב את אותן ההוראות כמה פעמים . אסמבלר מספק הוראות מקרו מיוחדות המאפשרות לקבל תוצאה דומה לזו המתקבלת בלולאה , ובאמצעותן מוכפלות ההוראות שבגוף הלולאה כמה פעמים . המקרו-משכפל : ( REPeaT ) REPT ביטוי REPT סדרת ההוראות שיש לחזור עליהן ENDM הביטוי הוא ביטוי מתמטי המחזיר ערך מספרי , אשר מציין את מספר הפעמים שיש לשכפל את ההוראות . לדוגמה המקרו הזה : ENDM inc ax REPT 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר