עמוד:303

המילים END 1 VM MACRO הן הנחיות אסמבלר ולא פקודות אסמבלי . הזימון של מקרו , נעשה על-ידי כתיבת שם המקרו בתכנית . פעולה זו גורמת להכנסת הקוד שלו לתכנית . תכנית האסמבלר שמתרגם את התכנית מטפל במקרו בצורה הזו : בתחילת ההידור , מסמן האסמבלר את כל ההתייחסויות למקרו ; אחרי-כן הוא עובר שוב על התכנית , ובכל מקום שסומנה התייחסות למקרו , הוא מחליף את שם המקרו בגוף המקרו . לדוגמה , נרשום מקרו setDS לאתחול אוגר , DS ומקרו endprogram ליציאה מהתכנית , ואז נזמו את המקרו בתכנית הזו . MODEL SMALL מקרו לאתחול אוגר מקטע הנתונים MOV DS , AX MOV AX , ® DATA setDS MACRO ; endprogram MACRO ENDM מקרו ליציאה מהתכנית ; MOV AX , 4 c 00 h INT 21 h start : . CODE . DATA . STACK lOOh ENDM אתחול מקטע הנתונים ; setDS יציאה מתכנית ; END start endprogram אם נהדר את התכנית וניצור קובץ , LST נוכל לראות כי בקובץ שהתקבל , נרשמו הוראות גוף המקרו בכל מקום שזימנו את המקרו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר